VD till Magelungen

Vill du göra skillnad på riktigt och skapa förutsättningar att ge barn och unga stöd och möjligheter till ett bättre liv? Vill Du bli ledare till ett företag med en unik ägarmodell och med stor innovationskraft? Då kan du bli Magelungens nya VD med uppdraget att ta företaget till nästa nivå.

Magelungen är en nationell aktör inom skola och behandling för barn och unga i behov av stöd. Med drygt 400 högt kvalificerade medarbetare skapar Magelungen en kraft som ger 1000-tals barn möjlighet till ett fullvärdigt liv.

Magelungen blev 2019 utsedd till en MästarGasell vilket innefattar att Magelungen utsetts till Gasellföretag fem gånger under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag.

Magelungens nuvarande VD, en av grundarna till företaget, går i pension och vi söker nu hans efterträdare.

Om tjänsten

Ditt uppdrag som VD är att tillsammans med din ledningsgrupp leda arbetet med att skapa nytt samtidigt som du värnar Magelungens kultur. Magelungens värdegrund baseras på mångfald, tolerans och kreativitet med visionen att skapa hopp och göra skillnad för barn och ungdomar med stora stödbehov. Värdegrunden präglas också av att verksamheten är medarbetarägd och att besluten tas nära barnen och ungdomarna. Genom din förmåga till helhetsperspektiv, marknadsfokus och gott ledarskap är du den nod som behövs för att fortsätta utveckla Magelungens verksamheter och att skapa förutsättningar för att Magelungen genom en långsiktigt hållbar lönsamhet kan fortsätta att göra skillnad på riktigt.

Magelungens VD är ytterst ansvarig för utveckling av kund- och marknadsarbetet. Du befrämjar entreprenörskap och affärsmässighet på en professionell nivå där du genom ditt kontaktnät hos regioner och kommuner själv engagerar dig i det strategiska affärs- och marknadsarbetet. Ytterligare utvecklar du samarbeten med viktiga aktörer genom att skapa och upprätthålla nätverk bland intressenter (såsom myndigheter, organisationer och intresseföreningar). En viktig del i uppdraget är att i debatter och andra forum driva barn- och ungdomsfrågor och att genom nätverk inhämta kunskap och driva påverkansarbete.

VD rapporterar till styrelsen och i samverkan med styrelsen har VD ansvar för att utveckla och verkställa bolagets strategi. VD:s uppdrag är att kommunicera riktning och mål samt att skapa strukturer och processer som syftar till att leda Magelungen in i framtiden. Som ledare är det av vikt att du befrämjar en miljö som inspirerar och entusiasmerar medarbetarna och som stöttar dem att uppnå framgång, som släpper fram förmågor inom organisationen, som samverkar och som uppmuntrar entreprenörskapet inom Magelungen.

Vem är du?

Vi söker dig som har erfarenhet av att utveckla och driva större organisationer samt har lett genom andra. Du har erfarenhet av strategiskt försäljningsarbete mot uppdragsgivare inom region och kommun samt har befintliga nätverk på beslutsnivå hos kunderna. Du behöver därför ha en god förmåga att analysera trender i omvärlden. Vidare har du erfarenhet från att leda en diversifierad och konkurrensutsatt verksamhet som drivs av offentliga medel. Vi uppskattar att du har erfarenhet av tjänsteproducerad verksamhet och det är meriterande om du har ledarerfarenhet från utbildning/skola eller behandlingsverksamheter. Du har kunskap om och förståelse för branschen och de regelverk och utmaningar som uppstår hos kunder.

För att skapa framgång i rollen vill vi att du har en god förmåga att utveckla samarbeten med andra aktörer samt förmåga att kunnigt och engagerat driva barn-ungdomsfrågor i olika sammanhang såsom debatter och forum. Du är en ledare som drivs av att göra skillnad i kombination med ett affärsdriv och hög förmåga att driva strategiska frågor. Vi vill att du är samarbetsorienterad där en av dina styrkor som ledare är att skapa en miljö som befrämjar engagemang och delaktighet.

Placeringsort är Stockholm.

Om verksamheten

Magelungen är ett idéburet, innovativt och medarbetarägt aktiebolag. Magelungen vill bidra till samhällsnytta och innovationskraft inom behandling, skola och förändringsarbete med deras uppdragsgivares behov och nytta i fokus.

Magelungens 30-talet behandlingsverksamheter och grund- och gymnasieskolor finns på 11 orter från Gävle till Malmö.

Magelungen Utveckling AB är ett aktiebolag i ständig förändring, utveckling och tillväxt. Magelungens ägarmodell där alla medarbetare erbjuds delägarskap är en unik företagsform som har andra primära syften än att vinstmaximera.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

VD till Magelungen – ledarskap för framtiden