Medarbetare till Akademi Magelungen

Akademi Magelungen växer och söker därför efter en kollega som kan arbeta med föreläsningar och utbildningar men speciellt i våra skolövergripande utvecklings- och förändringsinsatser. Du kommer i början främst arbeta med vårt eget program för inkludering, trygghet och studiero i skolan samt i ett evidensbaserat antimobbingprogram.

Vi söker dig som är psykolog / beteendevetare / socionom / pedagog
  • Har ett stort intresse för pedagogisk psykologi och organisationsutveckling.
  • Älskar att lära nytt och har en stor kapacitet att ta in och bearbeta ny information.
  • Är en duktig föreläsare, utbildare och handledare. Du trivs med att leda och utveckla grupper.
  • Är van att arbeta utifrån beteendeanalys antingen med individer eller grupper och organisationer. Erfarenhet av arbete med positivt beteendestöd (PBS), tillämpad beteendeanalys (TBA) eller beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU/ OBM) är meriterande.
  • Är snabb i tanke och handling och kan leverera tjänster av hög kvalitet som hjälper våra uppdragsgivare att förändras.
  • Har en god förmåga att överblicka, organisera och prioritera ditt arbete.
  • Förstår att balansera affärstänkande och samhällsnytta i varje uppdrag.
  • Vill vara med att utveckla nya insatser och samarbeten som gör skillnad för barn som blir aktuella för särskilt stöd i skola eller insatser i den sociala barnavården.
  • Vill till en arbetsplats med höga krav och flexibel arbetssituation under stor frihet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Du kommer i början främst arbeta med Akademins eget skolutvecklingsprogram PIL där du tillsammans med våra uppdragsgivare (enskilda skolor) under fyra terminer arbetar för att skapa beteendeförändringar hos personal på skolan med syfte att öka trygghet, inkludering och studiero. I uppdraget ingår att möta upp skolans behov, anpassa insatsen efter just dem samt att tillsammans med ledningsgruppen på skolan, driva och vidmakthålla positiva förändringar hos all personal.

Som medarbetare på Akademi Magelungen kommer du samtidigt få möjlighet att föreläsa och utbilda andra professionella inom skola, socialt arbete och hälsovård. Du kommer vara med och skapa nya utbildningar, själv ansvara för utveckling av nya insatser eller produkter, samarbeta med forskare och universitet, och handleda eller på annat sätt skräddarsy uppdrag när behovet så kräver. Det gemensamma i alla projekt är att uppdragsgivarens krav på kvalitet och vårt krav på samhällsnytta alltid står i centrum.

Tjänsten startar enligt överenskommelse och är en projektanställning på 100 % i två år.
Målet är att projektanställningen så fort som möjligt ska mynna ut i en tillsvidareanställning.

Skicka CV samt ett personligt brev till peter.friberg@magelungen.com senast den 3 oktober. Rekrytering kan komma att ske under ansökningsperioden.

Välkommen med din ansökan!

 

Kontaktpersoner

Peter Friberg

leg. psykolog och utbildningschef på Akademi Magelungen

070 730 70 02
peter.friberg@magelungen.com