Kurator Solna vikariat 18/19

Om dig

Vi söker nu en engagerad person som vill arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du är socionom eller liknande och har erfarenhet av arbete i skolor. Personliga egenskaper är centrala i vår rekrytering och det är viktigt att du vill och har förståelse för att ingå i ett sammanhang med elevhälsa och skola. Det är också viktigt med flexibilitet och en förmåga att vara steget före. Du är naturligtvis en person som tycker om att samarbete med andra och bidrar med dina kunskaper och idéer för att komma framåt i planering och diskussioner.

Dina arbetsuppgifter

Arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med elevhälsan Arbetar aktivt förebyggande enligt skolans likabehandlingsplan samt att medverka i planering och genomförande av förebyggande arbete om alkohol, narkotika och tobak samt samlevnadsfrågor. Enskilda samtal med elever gällande ex. rådgivning, psykosocial hälsa, motiverande samtal, vid hög frånvaro, stöd vid kriser, konflikthantering etc. Samverkan skola – Socialtjänst – BUP – Utbildningsförvaltningen – andra myndigheter för insatser kring enskild elev Kuratorsrollen i Magelungen Solna inbegriper till viss del även arbete som resursperson för elever på lektioner och raster. Nära samarbete med mentorerna i de olika elevernas team.

Kontaktpersoner

Hasse Lindblom

Behandlingschef Solna

072 252 46 33
hasse.lindblom@magelungen.com