Uppdrag som Funka Jourhem, vi söker familjer i Stockholmstrakten

Vi utökar vår familjehemsvård och söker nu kvalificerade jourhem. Vi söker er som är intresserade av att tillsammans med oss kunna ge barn och ungdomar den bästa möjliga omsorgen under en turbulent period i deras liv. Som jourhem hos oss får du utbildning, handledning en gång i veckan, stöd per telefon dygnet runt och ibland göra ett behandlingsarbete tillsammans med våra behandlingsteam.

Om detta låter spännande kontakta oss.

Kontaktpersoner

Lottie Michélsen Engwall

Chef Magelungen familjehemsvård

070 30 22 366
lottie.engwall@magelungen.com

Camilla Götlund

Familjehemsrekryterare

073 50 448 06
camilla.gotlund@magelungen.com