IT-strateg

Övergripande arbetsuppgifter
Som IT-ansvarig ska du bistå och ibland driva verksamhetsutvecklingsprojekt som utvecklar och effektiviserar vårt arbete. I samarbete med ledningsgrupp och dataskyddsombud stödjer du verksamheten i frågor kring informationssäkerhet och GDPR vid val av digitala lösningar. Du följer upp avtal och beställer utveckling av nya och befintliga IT-tjänster genom en tät dialog med externa leverantörer. På eget initiativ ser du behov av IT-stöd och kan omvandla dessa till en komplett kravspecifikation.

Digital ambassadör
Som IT-ansvarig har du en viktig roll i Magelungens digitaliseringsarbete. Vi letar efter dig som har höga ambitioner och vill påverka. Genom relationsinriktat samarbete med verksamheterna inspirerar du som IT-beställare och ger tekniskt stöd för verksamhetsutveckling. I rollen driver du arbetet framåt, utifrån verksamhetens förutsättningar och skapar resultat och goda relationer.

Kvalifikationer
Allmänna Högskoleexamen med inriktning mot IT, t ex systemvetare, dataingenjör eller motsvarade kunskap/utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig. Erfarenhet av att leda verksamhetsutvecklingsprojekt med hjälp av IT. Strukturerad med en problemlösande analysförmåga. Erfarenhet av outsourcing och kravställande är meriterande. Rollen innebär många interna och externa kontakter, vilket ställer krav på att du är kommunikativ, både i tal och i skrift.

Specifika
Goda och dokumenterade kunskaper i processkartläggning och processorienterade arbetssätt. God kännedom om kommande lagstiftning kring informationssäkerhet och personuppgifter, Erfarenhet av molntjänster och meriterande med erfarenhet av exempelvis Office 365 och Google G-suite.

Kontaktpersoner

Mia Hübinette

Vice VD

0706080586
mia.hubinette@magelungen.com