Ledig behandlingsfamilj i Gävle och i Göteborg

Funka + Behandlingsfamilj är ett alternativ till behandling i institutionsmiljö och en möjlighet för ungdomen att istället få intensiv behandling i hemlik miljö samtidigt som föräldrarna får stöd för att kunna ta emot sitt barn på ett tryggt sätt hemma. Programmets målgrupp är ungdomar med allvarligt normbrytande beteende och deras familjer.

Till Gävle

Till Göteborg