Ledig behandlingsfamilj

Just nu har vi plats i behandlingsfamilj

Med vänliga hälsningar
Camilla Joneson , Behandlingschef Magelungen
026-600 777 / 070-302 50 11

 

Vill ni stötta och hjälpa ett barn eller en ungdom en bit på väg i livet?                          

Du kanske redan är familjehem eller är nyfiken på att bli familjehem? Bli FUNKA familjehem! Vi söker er trygga vuxna som kan erbjuda ett stabilt sammanhang för ett barn eller en ungdom som behöver mycket stöd i början av placeringen. Som FUNKA familjehem öppnar ni ert hem för ett barn eller en ungdom som behöver en familj att bo i under en längre tid.

Genom engagemang, trygghet och stöd skapar ni förutsättningar för en positiv utveckling för det placerade barnet/ungdomen. Ni möjliggör en fungerande skolgång, positiv fritid och goda kompisrelationer.

Ni ingår inledningsvis i ett behandlingsteam som tillsammans jobbar för att skapa förutsättningar för barnet/ ungdomen att utvecklas i positiv riktning. Vi arbetar utifrån förhållningssätt som i forskning har visat sig stärka förutsättningarna för en varaktig och gynnsam placering.

Under behandlingstiden (ca 6 – 12 mån) får ni som FUNKA familjehem utbildning, handledning, tillgång till jourtelefon dygnet runt och stöd i kontakten med till exempel skola och BUP. Vid behov får den placerade en egen behandlingskontakt och teamet kan också stötta de biologiska föräldrarna kring exempelvis umgängen. Ni får ett arvode baserat på bedömning av hur pass mycket ni behöver finnas till hands för den unge, det är vanligt att det inledningsvis behövs en vuxen hemma på heltid.

När barnet är trygg och stabil i sin nya miljö och med sin livssituation kan uppdraget övergå till barnets hemkommun.

Om detta låter spännande eller om du har frågor så kontakta mig för mer information om uppdraget som FUNKA familjehem.

Camilla Götlund
Familjehemsrekryterare
073 50 448 06
camilla.gotlund@magelungen.com