Samverkansträff nr 3 – Välkomna! 29/1 kl 15.00 Bondegatan 35 Stockholm

Tack för ett fint möte senast!

Ni som inte hade möjlighet att delta är varmt välkomna att vara med i nätverket. Nästa träff är den 29 januari 15.00-16.30 på Bondegatan 35. Vi bjuder på fika. Sprid gärna till de ni vill ha med!

På träffen i november inledde vi samverkansmötet med en speeddating där var och en kort fick berätta vad de ville samverka runt och då knyta kontakt med dem som var intresserade av samma saker. Det upplevde vi som mycket uppskattat och kommer fortsätta med.

Vi arbetade sedan vidare med vad vi vill använda nätverket till under olika teman:

Opinionsbildning 

  • Konkret nationellt punktprogram – över vad som behövs för att jobba bort stuprören kring unga i utanförskap. 
  • Påverka allmänheten/politiker.
  • Till nästa träff: Bjuda in socialtjänst, forskare, journalister, domare med flera.