Orten – Bortom våldet

En rapport om våra utsatta förorter och strategier för att vända utvecklingen. Hur ser det ut i dessa områden, orsakerna bakom och vilka hinder behöver vi besegra?

Om ni vill ha rapporten Orten – bortom våldet i full version (300 sidor):
skicka ett meddelande till kommunikation@magelungen.com

Under 2016/17 har Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark arbetat med kommuner, polis frivilligorganisationer och olika bostadsföretag, kring vad som händer i landets utsatta bostads-områden. Med stöd av finansiering från Gålöstiftelsen har detta lett till en längre rapport som har släppts under hösten 2017.

Dessutom hade man en konferens i ämnet under november 2017 där flertalet personer deltog för att skapa en dialog kring rapporten och Orten i sig.

Material från konferensen

Ingvar Nilsson är nationalekonomen som under 35 års tid studerat värdet av prevention, tidiga insatser och rehabilitering liksom samverkansfrågor mellan olika offentliga aktörer. Uppdragsgivare har bl a varit skolverket, socialstyrelsen, folkhälso-institutet, statskontoret, Nutek, kriminalvårdsstyrelsen, Fryshuset socialdepartementet, samt flera statliga utredningar. Idag sitter han i Magelungens styrelse. 

Ingvar har tillsammans med Eva Nilsson Lundmark följt, utvärderat, handlett och medverkat i ett hundratal större och mindre sociala investeringsprojekt samt samverkansprojekt med allt från barn och unga till skola och arbetsliv.

Har du frågor/funderingar? Kontakta oss på: kommunikation@magelungen.com