Magelungen tar över Gymnasieskolan Futurum

Magelungen tar över Gymnasieskolan Futurum!

Vi, Sociala missionen och Magelungen, kan idag ge det glädjande beskedet att gymnasieskolan Futurum kommer finnas kvar. Magelungen har från skolinspektionen fått förtroendet att driva skolan vidare. Detta innebär att alla nuvarande elever kommer att kunna fullfölja sina studier på skolan och att skolan också kommer att kunna ta in nya elever till hösten. Skolan har, trots situationen med hotande nedläggning, ett rekordstort söktryck inför nästa år.

All personal på Futurum har erbjudits att följa med i övergången till Magelungen.

Skolan kommer som tidigare att vara en mycket liten skola med små grupper och kommer att vända sig till elever i behov av särskilt stöd.

De program som kommer att finnas på skolan är Handelsprogrammet, Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion.

Futurum har, med Sociala Missionen som huvudman, en lång tradition att bedriva gymnasieskola med hög kvalitet och med ett stort hjärta. Detta är en tradition som Magelungen också har på sina övriga gymnasieskolor och Magelungen tänker föra denna tradition vidare.

Skolan kommer i fortsättningen att heta Magelungens gymnasium Liljeholmen.

 

Stefan Berg

Skolchef