Matte-/naturkunskapslärare Gy Danvikstull

som vill göra skillnad.

Magelungen Gymnasium Danvikstull

Magelungens Gymnasium i Danvikstull söker legitimerad matte/naturkunskaps-lärare med specialpedagogiska intressen och kunskaper.

Magelungens skolverksamhet är ett personalägt, idéburet alternativ som verkat i över 20 år med fokus på elever som inte funnit sin plats inom den ordinarie skolan. Vår vision är att ge våra elever hopp om en positiv framtid. Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande. Vi utgår från att olikheter bidrar till allas utveckling. Vårt Barn- och fritidsprogram och individuella alternativ vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Vi är stolta över vår dokumenterat höga kvalitet, många förstahandssökande och en hög grad av trivsel hos personalen. Trivs här gör man om man är beredd att jobba hårt och tänka nytt, samt naturligtvis har hjärta för elever som inte gått den raka vägen genom skolan.

Följande personliga egenskaper ser vi gärna att du har:

 • Förmåga att lyfta eleverna både kunskapsmässigt och mot bättre självkänsla.
 • Utvecklingsbenägenhet. Vi är en både lärande och växande organisation där kollegialt lärande är motorn i utvecklingen.
 • Ett varmt intresse för ungdomar utanför mainstream
 • Är utpräglad teammänniska, för att lyckas måste vi göra det tillsammans. Du ska samarbeta intensivt både med andra lärare, elevhälsa och ledning.
 • Lika delar allvar, engagemang och humor.
 • Ha god självkännedom med ett lugnt förhållningssätt

Vi söker dig som;

 • -är legitimerad mattelärare för ma 1a och 1b samt naturkunskap
 • har specialpedagogiska intressen och kunskaper
 • har en önskan att arbeta i team med både lärare, ledning och elevhälsa men ändå äger självständighet och initiativförmåga.
 • ser lärarrollen som ett brett uppdrag där du som mentor ansvarar för elevens hela skolinnehåll och studieplan.
 • har hög arbetskapacitet, brinner för ditt uppdrag och är beredd på att utveckla nya arbetsformer.
 • har en dragning mot nya pedagogiska utmaningar eftersom kreativa arbetssätt ofta ger framgång i våra elevgruppers lärande.
 • förstår betydelsen av en regelbunden och god dokumentation. Vi arbetar med återkoppling till eleverna i Google Classroom (GAFE). Vår elevadministrativa plattform är schoolsoft.

Hos oss vill vi bemöta våra elever med humor, kompetens och värme. Värdegrundsfrågor står alltid i centrum.

Vi tillämpar provtjänstgöring i sex månader

För ansökan och för mera information

 

Kontaktpersoner

Helene Degerfelt

Rektor gymnasium Danvikstull/Nacka

0728-575640
helene.degerfelt@magelungen.com