Magelungen Uppsala söker lärare

Magelungens grundskola Uppsala utökar sin verksamhet och söker lärare i idrott och hälsa, teknik, hem-och konsumentkunskap, bild, musik, svenska och matematik. En av tjänsterna är ett föräldravikariat på ett år medan den andra är en tillsvidaretjänst.

Magelungen är en resursskola för elever i behov av omfattande särskilt stöd. Skolan består av två verksamhetsdelar, en resursskola med förstärkt elevhälsa samt resursskola med behandling på uppdrag av socialtjänsten. Som lärare på Magelungens grundskola undervisar du båda dessa elevgrupper.

Vi erbjuder eleverna ett mindre skolsammanhang med anpassad undervisning och skräddarsydda individuella lösningar samt en miljö som är trygg och förutsägbar. Gemensamt för våra elever är att de av olika anledningar inte lyckats komma till sin rätt i sina tidigare skolor vilket har lett till stora skolmisslyckanden. En viktig del i vårt dagliga arbete är att stärka eleverna genom att ha ett salutogent förhållningssätt där vi fokuserar på elevernas styrkor.

Det är en fördel om du har specialpedagogisk kompetens eller erfarenhet av arbete med denna elevgrupp. Du kommer att vara en del av skolans lärarlag samt arbeta i team tillsammans med socionomer kring eleverna. Teamet arbetar förutom med skoldelen även med elevens hela livssituation och utveckling

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i centrala lokaler där du får möjlighet att bidra med din kompetens i engagerad arbetsgrupp som drivs av att göra skillnad. Som lärare har du kontinuerlig handledning av specialpedagog och psykolog för att på bästa sätt kunna stötta våra elever i deras utveckling.

Magelungens grundskola Uppsala är en del av Magelungen utveckling AB som är ett medarbetarägt friskole- och behandlingsföretag

Kontaktpersoner

Åsa Bergström

Rektor Uppsala Grundskola

076 30 999 35
asa.bergstrom@magelungen.com