Magelungen har fått 2018 års certifiering från RFF

Magelungen Utveckling har fått Riksförbundet för förstärkt Familjehemsvårds certifiering för år 2018.

Läs mer om certifieringen här!

Vill du veta mer om våra familjehem? Klicka här!