9 januari

Högsta betyg till oss!

Jippi! Att få börja vårterminen med ett strålande beslut från Skolinspektionen känns helt fantastiskt. Efter en kvalitetsgranskning har vi fått bedömningen ”i hög utsträckning” i alla undersökta delar: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygsättning. Andra bedömningskriterier är ”i flera delar”, ”i låg utsträckning”, och det händer ju att skolor får stänga efter inspektion.

Hur gick kvalitetsgranskningen till? Det är en lång och noggrann process som började i slutet av augusti, då ledningsgruppen skickade in en otrolig mängd dokument: policydokument, lärarnas legitimationer och behörigheter, exempel på trygghetsarbete, kvalitetsrapporter, APL-dokumentation, information kring betyg, rapporter till SCB med mera. I november kom två skolinspektörer till skolan i två och halv dag. De gjorde tio lektionsobservationer och genomförde sju intervjer: två med lärare, en med elevhälsoteamet, tre med elevgrupper och övriga med ledning. Därefter skickades ett protokoll som ledningen fick möjlighet att kommentera innan beslut fattades.

Hur ofta görs detta? Skolinspektionen gjorde en förstagångstillsyn 2016 då skolan var nyöppnad. Sedan gjordes ett nedslag under pandemin om hur vi klarat av att upprätthålla undervisningen. Även där fick vi positiv återkoppling (läs mer här).

Vad skriver Skolinspektionen i sitt beslut? Hela beslutet hittar du längst ner på sidan. För otåliga läsare kommer här några lösryckta citat.
Om rektors ledarskap: ”Genomgående uppges syfte, innehåll och mål med de olika utvecklingsinsatserna vara tydliggjorda av rektorn samtidigt som lärare uttrycker att de inte känner att det bara är rektorn som bestämmer utan att personalen är med och skapar allt utvecklingsarbete.”
Om undervisning: ”Granskningen visar vidare att lärarna har höga förväntningar på eleverna och att det också förekommer inslag som stärker elevernas självförtroende och motivation att lära.” ”Eleverna berättar i intervjuer att de tydligt märker av att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara av skolarbetet, lärarna beskrivs som omtänksamma samtidigt som de tydligt visar att de vill att eleverna ska klara av sina uppgifter och att de har hög tilltro till dem.”
Om trygghet och studiero: ”Elever berättar att de upplever studieron på skolan som väldigt god, det uttrycks bland annat att det är mycket lugnare här än på andra skolor de har erfarenhet av. …/… Lärarna använder genomgående låga röster vilket uppfattas bidra till den lugna miljön.”
Bedömning och betygsättning: ”Vidare har rektorn, genom ett väl strukturerat arbete med examinationsplaner, bedömningsmatriser och trepartssamtal, säkerställt att det finns en tydlighet i bedömningen av APL. …/… Granskningen visar att lärarna ges förutsättningar att kvalitetssäkra sin bedömning och betygssättning.”

Vad händer nu? Skolkvalitet är en färskvara och måste ständigt utvecklas. Vi frågar oss vilka våra framgångsfaktorer är, och hur vi bibehåller dem. Vi ser också till att vi har goda processer för lektionsstrukturer och bedömning. Under studiedagen idag jobbar vi vidare med trygghet och studiero. Eleverna har tagit bilder på trygga platser och mindre trygga platser på skolan, och därefter rankat dem. Utifrån det jobbar vi vidare med tryggheten.

Tisdagen den 10 januari öppnar vi dörrarna igen – med mycket råg i ryggen!

Läs hela beslutet här:
Beslut-Magelungens gymnasium Danvikstull

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *