Lärare Älvsjö eng/ma åk 7-9

Undervisning i ämnena engelska och gärna i matematik eller annat/andra ämnen. Du ska ha intresse och gärna bred erfarenhet av att arbeta med barn med omfattande behov av särskilt stöd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att främst arbeta med elever i åk 7-9 på vår resursskolegrupp alt. även i vår grupp där eleverna har behandling.

Vid resursgruppen ingår du utöver lärararbetslaget i ett arbetsteam bestående av lärare, kurator och resursperson och vid skola med behandling arbetar utöver lärare samordnare/kurator och familjeterapeut. Vi arbetar uteslutande med små elevgrupper. Den aktuella tjänsten är på 100 % och kommer att vara förlagd i Älvsjö.

Gemensamt för våra elever är att de av olika anledningar inte lyckats komma till sin rätt i sina tidigare skolor. Vi erbjuder därför ett mindre sammanhang med goda möjligheter till individuella lösningar. En viktig del i vårt dagliga arbete är att stärka, bekräfta och stötta eleverna såväl i som utanför klassrummet. Detta gör vi genom ett lösningsfokuserat samarbete som utgår ifrån elevernas kompetenser och resurser.

Personliga egenskaper är centralt i vår rekrytering och det är viktigt att du vill ingå i ett sammanhang där såväl samverkan som samarbete med dina kollegor är en viktig del. Du tycker att det är kul att arbeta med skolutvecklingsfrågor, ny forskning och är inte främmande för att tänka i nya banor eller be om hjälp. Vi önskar att du är intresserad av att driva, stärka och utveckla undervisningen vad gäller läs- och skrivförmågor. Våra formella uppdragsgivare är utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, och ibland Barn- och Ungdomspsykiatrin.

Låter det intressant? Skicka din ansökan till

Kontaktpersoner

Therese Lund

Rektor Älvsjö Grundskola

070 - 768 03 98
therese.lund@magelungen.com