Kurator sökes till Magelungen gymnasium Södermalm

Magelungen Utveckling är ett idéburet, innovativt och medarbetarägt aktiebolag. Vi är ett företag i ständig utveckling och tillväxt som vill bidra till samhällsnytta och innovationskraft inom behandling, skola och förändringsarbete.

Våra gymnasieskolor erbjuder utbildning för elever i omfattande behov av särskilt stöd och verksamheterna genomsyras av ett prestigelöst samarbete mellan olika professioner. De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång så arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt psykosocialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Magelungen gymnasium består av Samhällsvetenskapsprogrammet och Introduktionsprogrammet Individuellt Alternativ. Vi söker nu en auktoriserad socionom för arbete som skolkurator på vårt Individuella Alternativ “ försteget “. Försteget är en 1-årig förberedande utbildning inom ramen för Introduktionsprogrammen och vänder sig till elev som:

 • Ej är behörig till de nationella programmen
 • Saknar motivation eller inspiration att efter grundskola själv välja studier eller annan form av sysselsättning
 • Vill studier/sysselsättning men inte förmår
 • Har en ojämn begåvningsprofil och vill gå i skola men är ej berättigad till särskolans läroplan

Du kommer ingå i ett team kring ca 10-15 elever och arbetet innebär samverkan med elever, vårdnadshavare, övrig personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. I samverkan med övrig personal bidrar du som socionom med din kompetens till att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande.

Arbetsuppgifter:

 • Elevhälsoarbete
 • Dokumentation/kartläggning av elev
 • Finna och inleda samarbete med praktikplatser
 • Handledning för praktikansvariga
 • Hembesök hos elev
 • Motivationssamtal
 • Stöd vid besök i skola/på arbetsplats

Kvalifikationer:

 • Auktoriserad socionom
 • 2-4 års arbetslivserfarenhet
 • Grundläggande psykoterapiutbildning
 • Utbildning i MI-samtal meriterande

Övrigt:

Vi rekryterar fortlöpande och ser fram emot din ansökan snarast. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Välkommen med din ansökan via mail till Försteget

forstegetsodermalm@magelungen.com

 

Kontaktpersoner

Pia Lindberg

Rektor Gymnasium Södermalm

076 184 22 78
pia.lindberg@magelungen.com

Joakim Börjlind

Programansvarig Försteget

072 300 90 37
joakim.borjlind@magelungen.com