Stockholm

Våra verksamheter:

Behandlingshem

I Stockholm har vi två behandlingshem som erbjuder kvalificerade behandlingsinsatser i dygnet-runt omsorg.

Dagverksamheter med skola

Vi erbjuder strukturerad behandling med integrerad grundskola för barn och ungdomar, sju grupper av olika storlek och åldersgrupper.

  • Långbropark för yngre barn
  • Söder- och Älvsjögrupperna för tonåringar
Gymnasium

Våra gymnasieskolor: Södermalm och Liljeholmen erbjuder ett mindre sammanhang med stort engagemang.

Resursskola

Skola i litet sammanhang med förstärkt elevhälsa och hög lärartäthet, på Söder och i Älvsjö.

Kolloverksamheter

Vi erbjuder olika former av kolloverksamheter för barn som behöver lite mera…

Stödboende och Träningslägenheter

Skräddarsydda insatser I kombination med boende i lägenheter.

Öppenvårdsprogram

Evidensbaserade behandlingsinsatser i öppenvård som:

  • HSP-teamet –  för ökad skolnärvaro
  • Stockholm Öppenvård och familjehemsvård erbjuder FUNKA-program
Övriga uppdrag

Vi kan åta oss andra uppdrag som kvalificerat kontaktmannaskap, pedagogiskt arbete i hemmet, utredningar, enstaka konsultationer eller handledningsuppdrag.

Kontaktpersoner

Stefan Berg

Skolchef Magelungen Gymnasium

070 775 34 42
stefan.berg@magelungen.com

Johanna Agri

Marknad & kommunikation

070 535 88 39
johanna.agri@magelungen.com

Karin Sollermark

Verksamhetschef

070 582 74 91
karin.sollermark@magelungen.com

Aiman Jihar

Skolchef Grundskola Magelungen

070 722 96 90
aiman.jihar@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.