Stockholm

Våra verksamheter:

Behandlingshem

I Stockholm har vi ett behandlingshem som erbjuder kvalificerade behandlingsinsatser i dygnet-runt omsorg.

Heldag – behandlingsverksamheter med skola

Vi erbjuder strukturerad behandling med integrerad grundskola för barn och ungdomar, sju grupper av olika storlek och åldersgrupper.

  • Långbropark för yngre barn
  • Söder- och Älvsjögrupperna för tonåringar
Gymnasium

Våra gymnasieskolor: Södermalm och Liljeholmen erbjuder ett mindre sammanhang med stort engagemang.

Resursskola

Skola i litet sammanhang med förstärkt elevhälsa och hög lärartäthet, på Söder och i Älvsjö.

Kolloverksamheter

Vi erbjuder olika former av kolloverksamheter för barn som behöver lite mera…

Stödboende och Träningslägenheter

Skräddarsydda insatser I kombination med boende i lägenheter.

Öppenvårdsprogram och familjehem

Evidensbaserade behandlingsinsatser i öppenvård som:

  • HSP-teamet –  för ökad skolnärvaro
  • Stockholm Öppenvård och familjehemsvård erbjuder FUNKA-program
Övriga uppdrag

Vi kan åta oss andra uppdrag som kvalificerat kontaktmannaskap, pedagogiskt arbete i hemmet, utredningar, enstaka konsultationer eller handledningsuppdrag.

Kontaktpersoner

Karin Sollermark

Övergripande verksamhetschef

070 582 74 91
karin.sollermark@magelungen.com

Aiman Jihar

Kommunikationschef

070 722 96 90
aiman.jihar@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.