Helsingborg

Magelungen Helsingborg innefattar två avdelningar.

Magelungen Heldag Behandling och Skola Helsingborg erbjuder behandling och skola integrerat, för åldrarna 12-20 år, årskurs 6-9. Vi riktar oss mot ungdomar som av någon anledning inte kommit tillrätta i vanlig skolgång och som har beteende- och känslomässiga svårigheter. Inriktningen är behov av omfattande särskilt stöd.

Magelungen Öppenvårdsprogram erbjuder Hemmarsittarprogrammet, Funka Hemma, Funka Familjehem och Funka behandlingsfamilj. Dessa insatser är intensiva insatser riktade mot specifika mål i skola och hem. Vi skräddarsyr även efter socialtjänstens behov av behandlingsinsats. Vi kan också erbjuda Tryggare Barn som är en kurs i lugnt föräldraskap.

Vi befinner oss i vackra Maria Park i Helsingborg, med Pålsjö skog precis utanför knuten. I och med närheten till buss- och tågstation är det enkelt att ta sig till oss. Våra lokaler är varma och välkomnande. När man kommer in till oss känner man genast av lugnet och den goda stämningen. Vi har en hög personaltäthet med hög kompetens och ett genomgående relationellt förhållningssätt.

Vi finns på Kullagatan 30 i Helsingborg

 

Kontaktpersoner

Jenny Bondesson

Behandlingschef Öppenvård

070 090 06 36
jenny.bondesson@magelungen.com

Marlene Frostberg

Rektor och Specialpedagog Helsingborg

070 742 73 11
marlene.frostberg@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.