Gävle

I Gävle kan vi erbjuda

  • Heldag – behandling & skola
  • Öppenvårdsprogram
  • Grundskola åk 7-9

Magelungen Gävle erbjuder Heldag – behandling & skola för elever som behöver vara i ett mindre sammanhang. Vi vill fokusera på det som fungerar utan att blunda för det som behöver förändras. Genom samtal och en väl fungerande skolgång vill vi tillsammans med elev och familj arbeta för en positiv förändring.

Vi kan också erbjuda HSP (Hemmasittarprogrammet) som vänder sig till barn och ungdomar som är skolfrånvarande. Magelungen har utarbetat ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa barn och ungdomar tillbaka till en normal skolgång

I FUNKA-öppenvårdsprogram där vi arbetar multimodalt, intensivt utifrån KBT och systemteoretisk grund. Mycket av arbetet går ut på att hjälpa ungdom och familj med en fungerande vardag. Vi kan även erbjuda familjehemsvård.

Vi har en ledig plats i behandlingsfamilj

 

Våra fina och funktionella lokaler ligger centralt nära järnvägsstationen.

 

Heldag – behandling & Skola och olika former av Öppenvård- och familjehemsvård.
Vi kan också erbjuda resursskola för elever i omfattande behov av särskilt stöd.
Vi finns i fina och funktionella lokaler när Centralstationen.

Kontaktpersoner

Camilla Joneson

Behandlingschef i Gävle

070 302 50 11
camilla.joneson@magelungen.com

Helene Östlund

Rektor på Gävle Grundskola

070 792 95 80
helene.ostlund@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.