Målgrupp

Barn och unga

Många av de barn och unga som går i våra kollogrupper har behov av ett positivt sammanhang med jämnåriga, att få göra roliga aktiviteter i grupp, byta miljö, träna sociala förmågor, mogna och stärka sitt självförtroende genom nya goda erfarenheter.

På kollo får en förutom ett sammanhang med jämnåriga och stimulans också möjlighet att träna på att hantera konflikter och missförstånd, hävda sina behov och åsikter, ta sig in i lek och samvaro på ett positivt sätt och klara av nya saker som att sova borta. Många av de barn som går i våra grupper kämpar med olika utmaningar som att förstå hur det blir för andra, behåll kompisar, stå ut med att det blir annorlunda än en tänkt, hantera starka känslor och att våga prata och ta plats i grupp. I gruppen får en möjlighet att upptäcka sig själv, få feedback av andra, får och ger stöd och kan dela tankar, erfarenheter och känslor.

På kollo ska alla kunna delta och må bra utifrån sina förutsättningar. Dagarna på kollo ser ganska lika ut och vi förbereder och planerar aktiviteter noggrant för att alla ska veta vad som händer och känna sig trygga. Det finns många vuxna på kollo och grupperna är ganska små (mellan fyra och tolv barn och unga). Personalen på kollo ser till att aktiviteterna och lekarna är lagom svåra och att alla som är på kollo har en plats i gruppen.

”Jag gillade att vara där för man träffade andra människor och skaffade nya vänner”. Ungdom

 ”Det är en sån glädje att se att sitt barn fått hjälp och utvecklat socialt samspel”. Förälder.

 

 

 

Familjer

För de familjer som åker till kollo finns ofta en önskan om fler goda stunder ihop, att få miljöombyte och göra aktiviteter, om att få stöd i föräldrarollen, att barnet ska få vara med jämnåriga i en mindre grupp, möta andra vuxna med liknande erfarenheter och kunna delat tankar, känslor och få och ge stöd.

”Både jag och mitt barn fick nya vänner som vi kan vara oss själva med och prata om allt! Mitt barn fick positiv syn på det här med diagnoser eftersom hon träffade andra som också har det och hon gillade dom. Hon förstår nu bättre att det inte är fel att vara annorlunda…”

”Hoppas att andra pappor får åka helt under bart att se sitt barn må så bra o att man får egen tid med sitt barn”.

 ”Personkemin mellan alla familjer var jättebra. Har ej haft roligare på det sättet med andra familjer. Personalen var kanon och alla trivdes med alla”.

De familjer som kommer till våra grupper har insats via LSS eller SoL.