Intresseundersökning

Har du ett barn som kommer att behöva extra stöd och anpassningar på gymnasiet?

– Magelungen Utveckling har för avsikt att starta en gymnasieskola i Örebro höstterminen 2021.

Vi tänker att skolan skall bedriva Samhällsprogrammet och Individuellt alternativ. Individuellt alternativ är för elever som ännu inte nått grundskolebetyg för behörighet till gymnasiernas nationella program. Vi kommer enbart att vända oss till elever med omfattande behov av särskilt stöd.

För att vi skall kunna starta ett gymnasium kräver Skolinspektionen att vi kan påvisa att det i Örebro finns ett elevunderlag för vårt gymnasium.
Vi skulle behöva veta om ni skulle kunna tänka er att söka till ett gymnasium som det nedan beskrivna.

Ni förbinder er inte till någonting genom att svara, detta är endast en intresseundersökning och ingen ansökan.

Vi skulle uppskatta mycket om ni vill hjälpa oss med detta, för att vi skall kunna starta ett gymnasium i Örebro med denna inriktning.

Magelungen Utveckling driver idag gymnasieskolor på fem orter i Sverige. Vi vänder oss enbart till elever med omfattande behov av särskilt stöd. Det handlar om elever som av olika skäl inte klarar av att gå i de reguljära gymnasieskolor som finns.

Det betyder att våra skolor har högre lärartäthet än andra skolor, mindre studiegrupper, förstärkt elevhälsa och lugna studiemiljöer.

Magelungen har också lång erfarenhet av att arbeta med dessa elever och eleverna når goda resultat på våra gymnasier. Magelungens gymnasier är också förhållandevis mycket små skolor. Vi har idag kö till alla våra gymnasier i landet.

Om ni har frågor går det bra att vända sig till Stefan Berg.

Se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktpersoner

Stefan Berg

Skolchef Magelungen Gymnasium

070 775 34 42
stefan.berg@magelungen.com