Gymnasielärare Uppsala

Magelungen Gymnasium Uppsala uttökar i höst och söker legitimerade lärare

Magelungen Gymnasium Uppsala startade sin verksamhet augusti 2017 och ska nu utöka antalet lärare. Är du en av dem som vågar och vill göra det lilla extra för att göra skillnad för elever? Då är Magelungens gymnasieskola i Uppsala skolan för dig!

Du som söker bör ha ett intresse av att arbeta med aktuell elevkategori, vilket är elever i omfattande behov av särskilt stöd.

* Är en utpräglad teammänniska – för att lyckas måste vi göra det tillsammans. Du ska samarbeta intensivt både med eleverna, vårdnadshavare och andra viktiga personer som finns i elevens nätverk samt med andra lärare, personer inom elevhälsan samt ledningen.

* Är utvecklingsbenägen. Du tycker att det är kul att arbeta med skolutvecklingsfrågor, ny forskning och är inte främmande för att tänka i nya banor.

* Har en förmåga att lyfta eleverna både kunskapsmässigt och mot bättre självkänsla.

* Håller med om att lika delar allvar, engagemang och humor är viktigt. Meriterande med flera ämneskombinationer och erfarenhet av arbete med målgruppen.

Krav

Pedagogik och lärarutbildning – grundskolans senare år och gymnasiet

Magelungens gymnasium Uppsala erbjuds samhällsvetenskapsprogrammet, preparandutbildning och individuellt alternativ. Inom ramen för introduktionsprogrammen erbjuder vi alla grundskolans ämnen utom slöjd, spanska och franska detta läsår.

Skolan vänder sig till elever med omfattande behov av särskilt stöd. Vi har en grupp för elever med AST (autismspektrumtillstånd). De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång så arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv på eleven, med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt elevsocialt stöd och elevhälsa samt individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Undervisningen sker uteslutande i små grupper i en sammanhållen miljö. Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande.

Som lärare på Magelungen Gymnasium samarbetar du med andra lärare, elevhälsan, vårdnadshavare och eleverna samt andra för eleven viktiga personer. Mentorskap ingår i arbetsuppgifterna. Tjänsterna är tillsvidare. Vi söker i första hand behöriga lärare i engelska, idrott och hälsa, matematik, religion, teknik, fysik och hem -och konsumentkunskap.

Magelungen är medarbetarägt och du som tillsvidareanställd erbjuds möjlighet att bli delägare efter din provanställning. Gratis parkeringsplatser finns vid skolan.

Anställningsvillkor

Vi har kollektivavtal. Som lärare har du ferietjänst (40 timmar arbetsplatsförlagd tid och 5 timmar förtroendetid). Provanställning 6 månader tillämpas.

Arbetsplats

Uppsala

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com