Förstärkt Familjehemsvård

Kontaktpersoner

Camilla Götlund

Familjehemsrekryterare

073 50 448 06
camilla.gotlund@magelungen.com

Vi erbjuder förstärkta familjehem där konsulenter står för handledning och stöd under placeringstiden. Vi gör alltid, tillsammans med socialtjänsten, en trygg och stabil plan från start gällande umgänge, skolgång och fritid. Vi utgår från den genomförandeplan socialtjänsten skrivit och är måna om ett gott samarbete med alla involverade.

Magelungen erbjuder grundligt utredda och utbildade familjehem.  Vi använder oss av Nya Kälvesten som en del i våra utredningar.

Familjerna får kontinuerligt vidareutbildning och fortbildning av erfarna familjehemskonsulenter samt har fri tillgång till Magelungens utbildningar.

Strukturerad handledning, med den placerade i fokus, sker regelbundet både individuellt samt i grupp. Familjerna har tillgång till handledning per telefon av behandlare dygnet runt.

Vid behov kan placeringen startas med behandlingsinsats för att stärka relationen mellan familjehem och barnet/ungdomen. Magelungens alla behandlingsinsatser finns snabbt att tillgå om behov finns.

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO och vi är medlemmar samt certifierade av RFF
(Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).

Förhandsgranskning av bild