8 juli

Nyhet! Nu utökar vi vår verksamhet och erbjuder nu familjehem med konsulentstöd.

Vi på Magelungen har länge arbetat tillsammans med behandlingsfamiljer. Våra första år arbetade vi efter programmet MTFC (nu TFCO) som är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med omfattande problematik. Magelungens behandlare valde att utveckla vårt eget behandlingsprogram, Funka Behandlingsfamilj, och idag kan vi erbjuda insatsen  behandlingsfamilj på de flesta av våra öppenvårdsenheter i landet. Vi har också insatsen Funka Familjehem där behandlarna arbetar intensivt i familjehem där det finns risk för sammanbrott eller kan finnas med i början av en placering. Vi har länge fått frågan gällande om vi har ”vanliga” familjehem och nu är det dags att starta upp familjehemsvård med konsulentstöd.
Förutom familjehem med eller utan behandling har Magelungen skolor, kollo och våra familjehem får kostnadsfritt ta del av samtliga utbildningar från vår Akademi.

Vi konsulenter har lång erfarenhet av att arbeta som både familjehemssekreterare och barnhandläggare inom kommunal familjehemsvård. Med den erfarenheten samt erfarenheten av arbetet med behandlingsfamiljer inom Magelungen är vi trygga och positiva till att starta upp den konsulentstödda verksamheten. 

Cecilia har tidigare haft en placerad ungdom som sa att, ”det finns personer som kommer in i ens liv vid precis rätt tillfälle” och de orden vill vi ta fasta på. Vårt uppdrag är att hitta det specifika, det rätta familjehemmet till just det barnet som behöver placeras. Det krävs nyfikenhet, engagemang, mod och flexibilitet för att vara ett bra familjehem och vår erfarenhet är att en placering kan förändra livet på ett positivt sätt för både barnet, hens familj och familjehemmet. Det är vårt jobb att se till att ni hittar varandra vid rätt tillfälle. 

Tillsammans med våra familjer skapar vi en positiv, uppmuntrande och utvecklande vardag för ett barn i behov av familjehemsvård. Vi vet att tid och relation är en viktig nyckel för att undvika sammanbrott och vi samarbetar med alla viktiga personer och instanser runt barnet. Vi har även tillgång till Magelungens övriga verksamheter om behov finns för att stötta upp en placering.

Oavsett om du arbetar på socialtjänsten, är intresserad av att bli familjehem eller om du är förälder till ett barn i behov av stöd så kontakta oss gärna så berättar vi mer.


Cecilia Högström, tel: 076-5696922 eller cecilia.hogstrom@magelungen.com
Camilla Götlund, tel: 073-5044806 eller camilla.gotlund@magelungen.com 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *