Familjebehandlare till Solna

Vi söker en familjebehandlare till på vår Heldagsverksamhet (Skola med behandling) samt till vårt hemmasittarprogram (HSP).

Vi söker dig som är socionom, socialpedagog eller har en likvärdig utbildning och har någon form av vidareutbildning som till exempel familjeterapi steg 1 eller annan vidaremeriterad utbildning. Erfarenhet av familjebehandlingsarbete är ett krav.

Magelungen utveckling AB är ett medarbetarägt företag som funnits sedan 1993. Vi har flera verksamheter i Stockholmsområdet och även i flera andra orter i landet. Magelungen Solna har 29 platser och bedriver både resursskola (20 platser) och skola med behandling, kallad Heldag (9 platser), för ungdomar mellan 12-18 år, samt Hemmasittarprogrammet (HSP). Arbetsgruppen på 16 personer består av samordnare/behandlare, familjeterapeuter, lärare, kurator, resurspedagog, behandlingschef och rektor.

Verksamheten är uppbyggd kring behandling och skola som är integrerade med varandra. Det innebär att behandlingen och skolan pågår tillsammans under dagen. De individuella uppläggen görs utifrån behandlings- och skolmål på uppdrag av socialtjänst och familj.

Vårt fokus är att ge barn och ungdomar stöd i sin sociala och känslomässiga utveckling. Detta gör vi genom att erbjuda dagliga strukturer, gruppaktiviteter, individuellt anpassad skola samt ett nära och regelbundet familjearbete.

Vi arbetar efter ett tydligt och gemensamt målfokus i syfte att främja och möjliggöra ungdomars och föräldrars delaktighet i sin egen önskade utveckling.

Varje familj har ett team runt sig som tydligt arbetar tillsammans för att nå de uppsatta målen. Teamet från skola med behandling består av samordnare, familjebehandlare och mentor.

Vår målgrupp är barn och ungdomar med skiftande sociala och psykiska svårigheter.

Vårt arbete vilar på en systemteoretisk grund och vi har ett salutogent synsätt där KASAM är en viktig beståndsdel.

Ditt arbete kommer bla bestå av att hålla inledande möten med familj och uppdragsgivare, där syftet är att lära känna barnets o familjens historia men också hjälpa dem formulera egna mål inför framtiden. Det arbetet följs av kartläggning av dessa mål, för att då formulera en gemensam ide om vägen för det jobb som nu ska ske. Ditt jobb handlar om att motivera föräldrarna att ur ett systemiskt perspektiv kunna se sin roll i förändringsarbetet. Du jobbar nära dina behandlarkollegor där du tar emot o ger uppdrag. Utöver din roll som familjebehandlare på Heldag (skola med behandling) kommer du att vara delaktig i vår öppenvårdsverksamhet. Där du tillsammans med behandlare arbetar med familjer till ungdomar som har en komplex skolhistorik och en långvarig skolfrånvaro. Arbetet med hemmasittare är manualbaserat och du kommer att få en intern vidareutbildning i HSP-metoden.

Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll som familjebehandlare och kan möta familjer och ungdomar på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Då arbetet innehåller samtal i såväl mindre som större sammanhang (familjer/nätverksmöten) behöver du ha ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt samt vara en strukturerad person som är bekväm med att ta en ledarroll. Du är uppdragstrogen, kreativ, noggrann och har lätt för att skapa goda relationer till människor. Du är även en prestigelös person med en positiv grundsyn som har lätt för att samarbeta men även ta egna initiativ.

sista ansökningsdag den 9 juni

Kontaktpersoner

Hasse Lindblom

Behandlingschef Solna

072 252 46 33
hasse.lindblom@magelungen.com