Vi som jobbar här

Kontaktpersoner

Tommy Damström

tf chef Magelungen behandlingshem och stödboende

070 632 16 06
tommy.damstrom@magelungen.com

Micke Björkbacka

Samordnare

070 091 51 59
micke.bjorkbacka@magelungen.com

Anna Salmonsson

Behandlingschef

072 252 72 46
anna.salmonsson@magelungen.com

Linnea Mildner

EHT/Familjebehandlare

073 506 22 38
linnea.mildner@magelungen.com

Tobias Wallin

Samordnare/EHT

076 329 89 93
tobias.wallin@magelungen.com