Introduktionsprogrammet (IMV) Programinriktat val mot Samhällsvetenskapsprogrammet

Vårt Programinriktat val vänder sig till dig som inte har fått betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett Nationellt program. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av omfattande särskilt stöd och behöver en lugn och trygg studiemiljö med hög personal- och lärartäthet.

Undervisningen sker i mindre grupp och utformas utifrån varje elevs behov, förutsättningar och förkunskaper. Alla elever får ett individuellt anpassat schema. Vi har hög personaltäthet och förstärkt elevhälsa.

Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot är ett Samhällsvetenskapsprogram.

Du är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Studietiden på Programinriktat val är 1 år.

Det finns enbart 2 platser på inriktning.

Kontaktpersoner

Mikael Banks

Specialpedagog

076 02 86 044
mikael.banks@magelungen.com