Introduktionsprogrammet (IMA Försteget) inriktning: Individuellt alternativ Försteget

Försteget är en skolförberedande del inom Magelungen Gymnasium Södermalms Individuella alternativ (IMA).

IMA Försteget vänder sig till dig som inte har fått betyg i grundskolans ämnen främst på grund av problematisk skolfrånvaro och därför inte är behörig till ett Nationellt program. Med vårt skolnärmande arbetssätt önskar vi att du ska få inspiration och motivation till vad du vill göra efter Försteget.

Målet för IMA Försteget är att förbereda dig till Yrkesintroduktion, Programinriktat val eller annan skolform, t.ex. Folkhögskola eller Komvux. Du kan också välja att förbereda dig för att kunna gå ut i yrkeslivet via praktikplats. Eller varför inte kombinera studier med praktik?

Innehåll och upplägg

  • Försteget startar med en individuell kartläggning på ca 4-6 veckor där vi tillsammans med dig bl.a. undersöker tidigare skolgång och vad som fungerat bra, vad som varit svårt samt andra eventuella behovsområden.
  • Kartläggningen övergår sedan där skolnärmande aktiviteter och/ eller skolarbete samt individuella samtal arbetar med att nå dina mål.

Klicka på nedanstående länk för information om ansökan och vår antagningsprocess:

Till information om hur du ansöker

Kontaktpersoner

Aysegül Enström

Bitr. rektor

070 420 92 80
aysegul.enstrom@magelungen.com