APL – Praktik

Om utbildningen

Magelungens Individuella alternativ med praktik – Jobbklar – vänder sig till dig som är mellan 16–19 år och vill komma ut i arbetslivet. Du är intresserad eller motiverad av att praktisera och vill komma ut på en arbetsplats för att få kunskaper och erfarenheter som kan leda dig till ett jobb.

Vårt upplägg

Skolan utgår alltid från dig och dina intressen och målsättningar men det är praktiken som står i centrum. Kring praktiken kan vi sedan bygga vidare på baskunskaper i olika ämnen eller kurser som ökar din anställningsbarhet. Målet är att allt du gör ska hjälpa dig vidare mot arbetsmarknaden.

Du kan också välja att läsa en eller två kurser på din praktikplats. Det betyder att en lärare kommer ut till din praktikplats och arbetar tillsammans med dig på schemalagda tider. På din praktikplats kommer du att få en handledare som kan följa dig och se hur du tar dig an dina arbetsuppgifter och vad som fungerar och vad som behöver tränas mer på. All information samlas i din portfolio som du sedan kan använda när du söker nya jobb.

Arbetssätt

Praktiken görs utifrån din motivation och självförtroende. Du kan vara ute en dag eller flera, inom små såväl som stora företag. Vi kan hjälpa dig med kortare kurser (som till exempel programmering, i samarbete med IT-högskolan) på skolan som tar sikte på att ge dig en stabil grund att stå på för att vara redo för ett arbete.

Säker arbetsplats

För att skolan ska veta att din praktikplats arbetar med de lagar och regler som gäller i arbetslivet gör skolan alltid en kvalitetssäkring av företaget. Skolan använder sig av checklistor från Prevent och Arbetsmiljöverket. Att kvalitetssäkra en arbetsplats betyder att vi säkerhetsställer att det är en säker praktikplats att vara på, att avtal som finns följs av företaget, arbetstider samt att värdegrunden är ett prioriterat område.

Elevhälsa

Magelungen Gymnasium har förstärkt elevhälsa och den har du tillgång till även om du har praktik i din utbildning. Stödet kan se olika ut beroende på vad de individuella förutsättningarna är. Elevhälsan kommer tillsammans med eventuella pedagoger skriva ditt omdöme om din utbildning som sedan kan följa med som ett arbetsintyg när du ska söka jobb.

Så söker du till programmet

Du söker till oss på webbplatsen www.indra2.se
Du är också välkommen att höra av dig om du vill ställa dig i kö under året. Vi har successiv antagning och det kan bli en plats ledig under pågående termin. För att få veta mer om det eller om du har andra frågor eller funderingar ta gärna kontakt med din skolas studie- och yrkesvägledare.

 

Kontaktpersoner

Karin Berggren

Bitr. Rektor Magelungen Resursgymnasium

076 338 87 05
karin.berggren@magelungen.com