En ny onlinebaserad insats för elever med problematisk skolfrånvaro

En ny onlinebaserad insats för elever med problematisk skolfrånvaro

Magelungen strävar kontinuerligt efter att utveckla bättre insatser för barn, unga och deras familjer. Just nu arbetar Magelungen bland annat med att fram en ny insats för elever med problematisk skolfrånvaro. Insatsen riktar sig till skolor och kommuner och är helt onlinebaserad.

Under tre månader arbetar Magelungen tillsammans med skola, elev och familj med det tydliga målet att öka skolnärvaron. Insatsen inleds med en kartläggning som sedan resulterar i en individuellt anpassad insats där Magelungen arbetar genom en regelbunden kontakt med skola, elev och familj.

Under hösten 2020 kommer Magelungen att testa insatsen och vi söker just nu skolor som vill vara med och testa insatsen med oss. Är du intresserad?

Hör av dig till behandlingschef Oskar Hill eller  innovationssamordnare Kata Nylén 

Vill du veta mer om insatsen är du även välkommen att anmäla dig till vårt webinarium den 1 september

https://magelungen.com/akademi/typ/kostnadsfria/digitalt-stod-for-narvaro-2/

Kontaktpersoner

Oskar Hill

Enhetschef Öppenvården

070 745 00 64
oskar.hill@magelungen.com

Kata Nylén

Leg. psykolog och utbildad handledare

070- 798 09 12
kata.nylen@magelungen.com