”Det känns inte som att jag räcker till”, Örebro

– ett seminarium för familjehemsföräldrar om bemötandet av barn med problemskapande beteenden.

Problemskapande beteenden är beteenden som visserligen kan vara lätta att förstå, men som oroar vuxna och ställer till svårigheter för omgivningen. Det kan handla om barn som hanterar oro och sorg med självskadebeteenden. Det kan handla om smålögner, om att dra sig undan, få våldsamma utbrott eller om att mobba andra barn i familjen. Vi kan förstå beteendena utifrån vårt barns historia och situation, men ändå ha svårt att hjälpa barnet och skapa en hållbar tillvaro för hela familjen.

I det här seminariet går vi igenom sätt att analysera och arbeta med svårigheter som kan uppstå i familjehemmets vardag. Vi pratar om verktyg för att förebygga och hantera utmanande situationer, men framförallt om att genom det egna beteendet hjälpa barnet utveckla alternativa funktionella beteenden.

Datum
18 april

Tid
10-12

Plats(lokal)
Tegelbruket, Lertagsgatan 4, Örebro

Vill du veta mer om seminariet eller anmäla dig? Klicka här!