Behandlingsterapeut Södermalm HVB

Vi söker en samordnare till Magelungen Södermalm HVB

I östra delen av Södermalm, alldeles vid foten av Vita Bergsparken ligger ett HVB-hem. Här bor elva ungdomar en längre tid, de har vanligtvis psykiatriska svårigheter av olika slag. En del av dem vill inte leva, är ledsna, deprimerade, har neuropsykiatriska svårigheter, har inte gått i skolan på länge. Andra kan vara mer utåtagerande, arga.

Vi söker nu en företrädesvis manlig samordnare som tillsammans med den övriga personalgruppen vill arbeta med dessa ungdomar, hjälpa dem att hitta livslust, tilltro till sig själva och sina egna förmågor. Du kommer att ingå i team tillsammans med psykologer och familjebehandlare. Som samordnare lägger du upp behandlingen tillsammans med ungdomen, dennes familj samt övriga teammedlemmar. Du har fokus på delar vad gäller planering, skolan, kontakt med familj. Som samordnare blir du en viktig person för ungdomen. Du har regelbundna samordnarsamtal, följer ungdomen i stort och smått. Den övriga personalgruppen består av socionomer, psykologer, beteendevetare. Vi arbetar utifrån MBT (Mentaliseringsbaserad metod och förhållningssätt) Metoden används i alla delarna av behandlingen och syftar till att stärka ungdomens egen mentaliseringsförmåga.

Vi är ett medarbetarägt företag där man blir erbjuden delägarskap vid fast tjänst. Lön efter överenskommelse.

Arbetstid/Varaktighet Det är en fast tjänst som börjar med en provanställning på 6 månader. Tjänsten innefattar schemalagd arbetstid som innebär 4 nätter (sovande jour) inom ett 4-veckorsschema.

Kontaktpersoner

Peter Sköld

Chef Södermalm HVB

070 34 00 180
peter.skold@magelungen.com

Ta del av vårt nyhetsbrev

Vårt syfte med nyhetsbrev och utskick är att informera om vårt utbud. Dels om våra kostnadsfria seminarier och dels om våra utbildningar, föreläsningar, konferenser, event och det som är aktuellt inom vår bransch. Kryssa i rutan nedan för att godkänna att vi hanterar dina personuppgifter. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra utskick/ nyhetsbrev. Vi kommer inte att ge dina uppgifter vidare till tredje part.