Till våra enheter

Öppenvårdsprogram

Magelungen Öppenvård erbjuder strukturerade insatser för barn/ungdomar och deras familjer. Insatserna kan ske på hemmaplan eller i behandlingsfamilj / familjehem och utförs i följande program:

Funka programmen vänder sig till barn och ungdomar med beteendeproblematik och syftar till att öka samspelet i familjen, minska konfliktnivån och få till en fungerande skolgång och vardag.
HSP (Hemmasittarprogrammet) vänder sig till barn och ungdomar med omfattande skolfrånvaro och insatsen sker i ett tätt samarbete med föräldrar och skolpersonal.

Insatserna utgår från gemensamma målsättningar och utförs vanligtvis i hem- och skolmiljö. Målet är att ge barn / ungdom och familj tillgång till strategier som håller över tid och ger en känsla av sammanhang, ökar självkänslan och självbestämmandet. På dessa orter kan vi erbjuda Familjehemsvård: Gävle, Göteborg, Helsingborg, Stockholm, Västerås och Örebro.

Magelungen Öppenvård kan också erbjuda kurs i lugnt föräldraskap – Tryggare Barn – läs mera här

Vid förfrågan kontakta respektive enhet.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.