Behandlingschef till HVB

Våra HVB-hem erbjuder dygnet-runt omsorg och behandling till ungdomar 13-20 år

På våra behandlingshem skapar ungdomar och vuxna ett sammanhang där man får möjlighet att stärka sin egen förmåga och självkänsla. Vi strävar efter att möta varje enskild ungdom utifrån individuella behov och förutsättningar. Målet är att ungdomen ökar sin tilltro på sig själv och andra samt kan använda sina resurser på ett positivt och konstruktivt sätt.

Vi söker nu dig som är en erfaren och driven ledare som tillsammans med medarbetare skapar kvalitet i de insatser som vi erbjuder. Du har ett tydligt ledarskap som präglas av samskapande och innovation.

För att uppnå målen vill vi värna om en lärande organisation som främjar delaktighet, mångfald och professionalitet. Som chef har du ett övergripande ansvar för ekonomi, kvalitet, utveckling och personal.

Du är är socionom eller som har en motsvarande högskoleutbildning med minst 180 högskolepoäng, som stämmer överens med IVO:s bedömning av dig som föreståndare för HVB-hem.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning

Välkommen att höra av dig för mera information

Ansökan skickas till johanna.agri@magelungen.com

Kontaktpersoner

Johanna Agri

Verksamhetschef

070 535 88 39
johanna.agri@magelungen.com