Kurs i lugnt föräldraskap – Tryggare Barn

Målgrupp

Tryggare Barn riktar sig till föräldrar där det inkommit en orosanmälan som handlar om att barnet utsatts för hot, verbala kränkningar eller våld. Tryggare barn kan ges till föräldrar oavsett om en utredning via socialtjänsten påbörjas eller ej.

Innehåll

Tryggare barn är en kurs i lugnt föräldraskap som bygger på fem centrala teman. Fokus ligger på att stärka relationen och att förebygga risksituationer mellan barn och föräldrar. Det görs genom övningar, filmer, reflektioner och hemuppgifter. Parallellt med kursinnehållet görs individuella analyser för att förstå vad som triggar igång och vidmakthåller våld eller hårdhänta metoder i familjen. Föräldrar kan sakna färdigheter, ha svårt att kontrollera sin ilska i stunden eller ha en värdering om att våld är nödvändigt för att sätta gränser. Utifrån analysen kan lämpliga interventioner läggas till och anpassas.

Tryggare Barn är en avgränsad insats, sex basträffar, två uppföljande träffar och ca 3 träffar med barnet.

Kontaktpersoner

Ia Sundberg Lax

Chef Stockholms HSP-team

070 745 36 61
ia.sundberglax@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.