Förstärkt Stödboende

Magelungen BO är ett förstärkt stödboende som erbjuder tre stödnivåer:

  • BO1, för unga som är i behov av ett begränsat stöd.
  • BO2, för unga som är i behov av stöd.
  • BO3, för unga som är i behov av ett omfattande stöd.

Förändringsmöjligheter med fokus på ett tryggt boende och självständighetsträning. Vi har tillståndspliktigt stödboende i form av träningslägenheter i Stockholm och i Västerås.

Målgrupp

Vår målgrupp är unga vuxna. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vi arbetar med varierande problematik. Det kan vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykosocial problematik och riskbeteende för att utveckla missbruk eller kriminalitet. Vi tar även emot ensamkommande flyktingbarn/ungdomar samt unga med hedersrelaterad problematik.

Boende

I BO- lägenhet bor unga vuxna i ett eget hushåll i form av träningslägenheter som ligger i vanliga bostadsområden. Lägenheterna har kök eller kokvrå, bad eller dusch. De är möblerade och basutrustade med husgeråd, tv, dator och telefon.

En förutsättning för boendet på Magelungen BO är att den unga vuxna uppnått en viss grad av självständighet och kan sova själv. Vidare krävs att den boende har en planerad verksamhet under dagtid som t.ex. studier, praktik/arbete eller är på väg att påbörja något sådant.

Den boende måste acceptera det boendekontrakt som gäller för boendeformen och ha någon form av försörjning antingen via Magelungen BO´s försörjningsstöd, studiebidrag eller lön. Tanken är att den unga vuxna skall flytta till eget boende efter vistelsen på Magelungen BO. Boendeformen lägger vikt vid att utveckla de färdigheter som behövs för att kunna leva ” Ett Självständigt Liv – ESL”. Det är därför viktigt att redan från starten kartlägga vad den boende behöver träna på samt var den unga vuxna skall bo efter tiden i lägenheten.

Vår tanke med de tre stödnivåerna är att vi tillsammans med den unga vuxna ska kunna trappa ner stödet i samband med att den boende blir mer självständig. Vi utvärderar kontinuerligt stöd och behov utifrån de olika stödnivåerna

 

Modell och metoder

För oss är varje människa unik – oavsett diagnos. Vi är nyfikna på individen och dess nätverk.

Vår inspiration hämtar vi från systemisk teori, kognitiv beteendeterapi, anknytningsteorier, mentalisering och Jesper Juuls idéer om relationen som grund i alla sammanhang.

Detta innebär konkret att personalen fokuserar på att i samarbete med den boende söka nya funktionella strategier som leder till utveckling av självkänslan och självförtroendet.

Vidare tror vi att det inte finns någon absolut sanning. Det som upplevs som sanning och fungerar för en person behöver inte kännas sant eller fungera för en annan person. Tankens kraft är viktig och att entusiasmera, motivera samt uppmärksamma och förstärka ansträngningar, framsteg och viljan till förändring är centrala uppgifter för personalen på Magelungen BO.

Medarbetarna på Magelungen BO är högskoleutbildade med vidareutbildningar inom kognitiv beteendeterapi steg 1, systemisk familjeterapi, neuropsykiatri och seminarieledarutbildning utifrån Jesper Juuls idéer. Löpande har man gått på kortare kurser och föreläsningar såsom BBIC-kurs, MI- motiverande intervju, Bergen modellen, Signs of Safety, Våld i nära relationer, Att samtala med ensamkommande flyktingbarn, mfl.

 

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.