Hur går det sen?

För ungdomar som varit på Magelungens Hemmasittarprogram (HSP).

  • Ungdomarnas mående är efter behandling bättre än innan, med mindre svårigheter, högre tillfredsställelse med livet samt en lägre grad av ångest och depression*.
  • Ungdomarnas skolnärvaro är högre efter behandling jämfört med innan**.
  • 82 % av tillfrågade vårdnadshavare tycker att deras barn påverkats positivt av tiden på Magelungen***.
  • 100 % av tillfrågade uppdragsgivare är mycket nöjda med samarbetet med Magelungen***.

*=Strömbeck et al. (2017).

**=Pågående systematiska uppföljningar.

***=Brukarundersökningar 2014 & 2015.