HSP-utbildningspaketet

Magelungens hemmasittarprogram (HSP) är ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolan.

Att vi skapat detta program har tre huvudsakliga orsaker:

1. Vi måste börja hjälpa dessa elever

Så kallade ”hemmasittare”, det vill säga elever som inte går till skolan, har de senaste åren blivit ett uppmärksammat problem och problematiken tenderar att öka för varje år. Risken för långvarigt utanförskap för dessa elever är hög, något som leder till stort lidande för de drabbade barnen och deras familjer, och medför stora kostnader för samhället. Trots att problematiken uppmärksammats under de senaste åren råder ännu brist på insatser som är specifika för just denna grupp.

2. Det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt varje gång.

Tidigare har det inte funnits någonstans att vända sig om man vill ha hjälp att starta upp en insats för denna målgrupp. Detta har inneburit att när man velat göra en insats för dessa barn har man varit tvungen att skapa sin egen metod från start.  Det blir både billigare och snabbare att ta in en färdig modell än att hela tiden uppfinna hjulet på nytt.

3. Vi behöver veta om de metoder vi använder verkligen hjälper.

Om alla använder sin egen metod blir det svårt att vetenskapligt utvärdera insatsernas effekt. För att ta reda på om en behandlingsinsats verkligen ger effekt behöver den prövas på en större grupp och ges på ett likvärdigt sätt till alla.

Kontaktpersoner

Ia Sundberg Lax

Chef Stockholms HSP-team

070 745 36 61
ia.sundberglax@magelungen.com