Bok: ”Hemmasittare och vägen tillbaka”

– Insatser vid långvarig skolfrånvaro

Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen runtomkring. Skolfrånvaro övergår ofta i arbetslöshet och utanförskap om inget görs. Det finns många goda skäl till att sätta in resurser tidigt för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.

Boken Hemmasittare och vägen tillbaka beskriver ett arbetssätt som har hjälpt många elever tillbaka till skolan. Bakom metoden står Magelungen Utveckling AB som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Nu delar de med sig av sina erfarenheter till bland andra skolans elevhälsoteam, skolledare, BUP och engagerade föräldrar.

Hemmasittare och vägen tillbaka tar bland annat upp:

 • Hur kunde det bli så här och vad
  innebär det för elevens framtid?
 • Vad kostar det att inte göra något?
 • Inlärningsteori och beteendeanalys.
 • Att få kunskap om problematiken
 • Att uppmuntra och förändra beteenden.
 • Om konsten att skapa allianser med elever, föräldrar, skolpersonal.
 • Samverkan och samordning en grundbult.
 • Kartläggning och att analysera information.
 • Förändringen steg för steg.
 • Vidmakthållande, lika viktigt som alla föregående steg.

Författarna ger många praktiska tips, verkliga exempel och även formulär som behövs för insatserna.

 

Om författarna
Peter Friberg, Ia Sundberg Lax och Robert Palmér arbetar alla på Magelungen. Tillsammans med andra kollegor har de tagit fram ett manualbaserat behandlingsprogram för hemmasittare (HSP). Dessutom medverkar Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Martin är intresserad av ledarskap i klassrummet, specialpedagogik, inkluderingsfrågor, beteendeanalys i klassrummet, skolk, mobbning och metodfrågor, främst kvantitativ metod.

Här hittar du formulären som finns i boken

Till arbetsverktygen

 

Vill du beställa boken?

Till butiken