Hur går det sen?

För ungdomar som har varit på Magelungen.

  • Vid uppföljning uppger ungdomarna minskade beteendeproblem, ökad tillfredsställelse med livet, större känsla av sammanhang och en normal självbild*.
  • 87,5 % av tillfrågade ungdomar uppger att de är positiva till Magelungen, anser att de och personalen är överens om målen med behandling samt har förtroende för personalen på behandlingshemmen*.
  • Vid uppföljning uppger 86 % att de efter behandling på Magelungen inte haft någon kontakt med psykiatrisk öppenvård*.

*= Larsson et al. (2008).