Behandlare Långbropark

Vi erbjuder behandling och skola för yngre elever (åk 1-6) och deras familjer 

Vår verksamhet är liten, sexton elever och femton personal uppdelade på två avdelningar och två arbetslag.
– Vi söker nu en Samordnare på mellanstadiet bestående av 8 elever.

Det är ett sammanhang som är tydligt och förutsägbart, där relationer är viktiga och utmaningarna lagom stora för elevens möjligheter att få lyckas. Delaktighet och samarbete med vårdnadshavare är en förutsättning för att uppnå målen med placeringen. Vi strävar mot att skapa ett sammanhang där varje enskilt barn och familj får möjlighet att utveckla sina färdigheter och förmågor. Vårt mål är att skapa en verksamhet där varje barns behov kan tillgodoses på bästa sätt. Barnen ges möjlighet att träna på socialt samspel tillsammans med andra barn och personal i ett litet skolsammanhang.

I verksamheten arbetar lärare och specialpedagoger, socionomer/beteendevetare (samordnare) och familjebehandlare. Runt varje barn och familj finns ett team bestående av mentor, samordnare och familjebehandlare. Som samordnare lägger du upp behandlingen tillsammans med barnet, dennes familj samt övriga teammedlemmar.

Krav: Minst 180 högskolepoäng i socialt arbete el liknande (socionom, beteendevetare osv)
Meriterande är kunskap och utbildning i: lågaffektivt bemötande, trauma, mentalisering körkort, och erfarenhet av att arbeta med mål- och åldersgruppen.

Vi intervjuar fortlöpande så tjänsten kan tillsättas innan sista datum.

Vi är ett medarbetarägt företag där man blir erbjuden delägarskap vid fast tjänst. Lön efter överenskommelse.

Arbetstid/Varaktighet Det är en fast tjänst som börjar med en provanställning på 6 månader. Tjänsten innefattar schemalagd arbetstid som innebär 40h/v mån-fre.

Tillträdesdatum 13 aug eller ev tidigare enligt överenskommelse.

Ansökan senast skickas via email till

Kontaktpersoner

Ingemar Oldenvi

Behandlingschef Långbropark

073 977 35 78
ingemar.oldenvi@magelungen.com