Workshop i att använda skräddarsydda samtalskort för personer med autismspektrumtillstånd

Akademi Magelungen har nyligt tagit fram samtalskort som är utformade för att användas med personer som har autismspektrumtillstånd (AST).

Välkomna på en workshop i hur dessa kort kan användas i det vardagliga arbetet. I kostnaden för workshopen ingår paketet med samtalskort.

En av grundsvårigheterna vid AST har att göra med ömsesidig social kommunikation, såväl att själv kommunicera som att förstå andras kommunikation. Samtalskorten är utformade för att underlätta kommunikationen och är tänkta att användas av professionella, anhöriga och personer med AST. Kortens innehåll fokuserar främst på vardagen knutet till en skol- eller arbetsvecka. I utvecklandet av samtalskorten har särskild vikt lagts vid att lyfta känslighet för olika sinnesintryck som personen med AST kan tänkas ha.

Välkomna på en workshop i hur dessa kort kan användas i det vardagliga arbetet. I kostnaden för workshopen ingår även paketet med samtalskort.

Workshopen kommer att ge en teoretisk ram till varför korten kan vara användbara och därefter övergå i praktiskt användande av kortleken. Målet är att deltagarna ska känna sig trygga att börja använda korten direkt efter workshopen.

Samtalskort för personer med autismspektrumtillstånd hittar du här!

Hör Malin berätta om workshopen:

 

 

Varför samtalskort för att underlätta kommunikation? En av grundsvårigheterna vid AST har att göra med ömsesidig social kommunikation, såväl att själv kommunicera som att förstå andras kommunikation. Tvetydig, diffust formulerad kommunikation är särskilt svår. Öppna breda frågor riktade mot personen med AST är ofta svårare än tydliga och avgränsade frågor. Många med AST har svårt att läsa av det outtalade och andras avsikter vilket kan göra frågor som ”Hur var det i skolan idag?” besvärliga att besvara. ”Vad menas med en sådan fråga? Vad ska jag berätta om? Vad förväntar sig frågeställaren att jag ska svara? Hur mycket ska jag svara?” kanske är funderingar som väcks hos personen med AST efter en öppen fråga.

Välkomna till en workshop med konkreta tips och övningar.

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

Handledning i ämnet?

Mejla oss på akademi@magelungen.com om du vill ha handledning via videosamtal så löser vi det!

 

Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen. Hon har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Malin handleder idag personal inom skola och socialt arbete i att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn med NPF. Malin föreläser om AST och hur man kan göra anpassningar som ökar chansen för att personerna med AST får en hanterbar och begriplig skoltillvaro. Malin har varit med och tagit fram hjälpmedlet Samtalskort för personer med Autismspektrumtillstånd (AST).

Kontakt:

malin.khoso@magelungen.com

 

 

 

Infoblad Workshop i att använda skräddarsydda samtalskort för personer med autismspektrumtillstånd

Här kan du ladda ned ett infoblad och dela med kollega eller chef.

Information

Datum
17 november

Tid
09.00-12.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungens lokaler Bondegatan 35 och Webben

Mat och dryck
Frukost från kl 08.30 och pausfika. Denna utbildning kommer också att websändas

Vad ingår
I kursavgiften ingår en uppsättning av SAMTALSKORT För personer medAutismspektrumtillstånd (AST) Ange postadress för skick av samtalskort! Pris för deltagande på webben 1295 kr ex moms

Upplägg
En förmiddags workshop. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
1495 kr exkl. moms

Anmäl dig