Utbildning i Tryggare barn VT 2021

 

Arbetar du med stöd till familjer inom socialtjänsten och vill bidra till mer effektiva metoder vid våldsärenden?
Insatsen Tryggare barn är en föräldrautbildning som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. Programmet innehåller 6 träffar med olika teman kring ett lugnt föräldraskap. Träffarna syftar till att minska konfliktnivån, öka positiv samvaro och därigenom minska risken för fortsatt våld. Insatsen är tänkt att komma igång så snart som möjligt när en orosanmälan inkommit. Den kan alltså ges parallellt med pågående utredning.

Utbildningen i Tryggare barn

Ledarutbildningen består av sex utbildningsdagar samt individuell handledning på första Tryggare barnärendet. Utbildningen syftar till att förbereda behandlare att kunna tillämpa manualen för Tryggare barn och snabbt komma igång med att använda den i praktiken. Innehållet i de olika träffarna gås igenom och hur manualen skall användas och omsättas i praktiken förklaras och diskuteras. Innehållet i Tryggare barn övas med hjälp av videovinjetter och reflektioner.

Tryggare Barn är inspirerat av Komet och Förstärkt Komet och innehållet i föräldrastödet liknar dessa program på flera punkter.

Citat från tidigare deltagare:

”Mycket bra kursledare proffsig och ett gott bemötande och genomförde en webbutbildning på ett myckket kompetent sätt”

”Utbildningen var mycket bra till innehåll och struktur”

Ett krav för att få gå utbildningen i Tryggare Barn är att man deltar i den pågående forskningen, se nedan för mer information.

Utbildning på plats.

Om ni är en större grupp som vill gå utbildningen tillsammans har vi möjlighet att ge utbildning på plats i er hemkommun. Mindre kommuner har gått samman för att få till en utbildning. Kontakta Erik Koskinen Koordinator erik.koskinen@maglungen.com 070-1727077 så tar vi fram en lösning tillsammans. Även här behöver alla deltagare vara med i forskningen.

Hör Anna Mautner berätta om utbildningen:

 

En styrka med Tryggare Barn är att insatsen kan påbörjas och pågå under pågående utredning med fokus på lugnt föräldraskap.Eftersom Tryggare Barn inte går in i skuldfrågan ökar chansen att fler tackar ja till insatsen.

Se nedan Tryggare Barns roll i myndigheters kontext:

 

Pågående forskning om Tryggare barn på Karolinska institutet

Tryggare barn håller just nu på att utvärderas på Karolinska institutet och de kommuner som utbildar behandlare i metoden kommer även bidra till denna studie. Studien riktar sig till socialtjänstens öppenvård som arbetar med familjer med barn mellan 3–12 år. I projektet undersöker man om insatsen påverkar hur väl familjerna mår och risken för återupprepat våld/kränkningar i hemmet. Klicka här för mer information om forskningen och hör Martin Forster och Anna Mautner berätta i filmerna lite längre ner på denna sida. Läs mer på www.ipsykologi.se/projekt/tryggarebarn.

Studien leds av Martin Forster, psykolog, fil doktor i psykologi. martin.forster@ki.se

Hör Martin och Anna berätta:

Forskningen kring Tryggare Barn.

Det är obligatoriskt att delta i forskningen vid utbildning i Tryggare Barn.

Vill ni veta mer om forskningen kring Tryggare barn kan ni kontakta:

Läs mer här om forskningen:

www.ipsykologi.se/projekt/tryggarebarn

 

Se en kort film om forskningen här:

Här är ett infoblad kring RCT-studien:

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

 

Välkomna att kontakta oss för frågor:

Kursledare:

Charlotta Holm är socionom.

Charlotta har lång erfarenhet av arbete med barn och familjer, bland annat som socialsekreterare och

familjebehandlare.

Charlotta har varit med och utvecklat Magelungens behandlingsinsatser FUNKA hemma

och FUNKA familjehem.

charlotta.holm@magelungen.com eller 070- 612 52 62

Här kan du ladda ned ett infoblad och dela med kollega eller chef.

Information

Datum
20 april - 04 juni

Tid
9.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungens lokaler Bondegatan 35 och på Webben

Mat och dryck
Denna utbildning kommer också att websändas

Vad ingår
Priset gäller vid deltagande i studien. Ordinarie pris för utbildningen är 20 000 kr. Denna utbildning kommer även att websändas. Du kan delta digitalt med möjlighet att interagera med kursledare och andra deltagare.

Upplägg
20-apr 3 maj 4 maj 18 maj 19 maj samt 4 juni 9.00-16.00 Denna utbildning kommer även att websändas. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning.

Pris
15000 kr exkl. moms

Anmäl dig