Utbildning i Tryggare barn HT 2022 Hybrid

Om Utbildning i Tryggare barn

Arbetar du med stöd till familjer inom socialtjänsten och vill bidra till mer effektiva metoder vid våldsärenden?
Insatsen Tryggare barn är en föräldrautbildning som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. Programmet innehåller 6 träffar med olika teman kring ett lugnt föräldraskap. Träffarna syftar till att minska konfliktnivån, öka positiv samvaro och därigenom minska risken för fortsatt våld. Insatsen är tänkt att komma igång så snart som möjligt när en orosanmälan inkommit. Den kan alltså ges parallellt med pågående utredning.

Utbildningen i Tryggare barn

Ledarutbildningen består av sex utbildningsdagar samt individuell handledning på första Tryggare barnärendet. Utbildningen syftar till att förbereda behandlare att kunna tillämpa manualen för Tryggare barn och snabbt komma igång med att använda den i praktiken. Innehållet i de olika träffarna gås igenom och hur manualen skall användas och omsättas i praktiken förklaras och diskuteras. Innehållet i Tryggare barn övas med hjälp av videovinjetter och reflektioner.

Tryggare Barn är inspirerat av Komet och Förstärkt Komet och innehållet i föräldrastödet liknar dessa program på flera punkter.

Citat från tidigare deltagare:

”Mycket bra kursledare proffsig och ett gott bemötande och genomförde en webbutbildning på ett myckket kompetent sätt”

”Utbildningen var mycket bra till innehåll och struktur”

 

Utbildning på plats.

Om ni är en större grupp som vill gå utbildningen tillsammans har vi möjlighet att ge utbildning på plats i er hemkommun. Mindre kommuner har gått samman för att få till en utbildning. Kontakta Peter Friberg peter.friberg@magelungen.com 070-7307002 så tar vi fram en lösning tillsammans.

Hör Anna Mautner berätta om utbildningen:

 

En styrka med Tryggare Barn är att insatsen kan påbörjas och pågå under pågående utredning med fokus på lugnt föräldraskap.Eftersom Tryggare Barn inte går in i skuldfrågan ökar chansen att fler tackar ja till insatsen.

Se nedan Tryggare Barns roll i myndigheters kontext:

 

 

 

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

 

 

Kursledare:

Charlotta Holm är socionom.

Charlotta har lång erfarenhet av arbete med barn och familjer, bland annat som socialsekreterare och

familjebehandlare.

Charlotta har varit med och utvecklat Magelungens behandlingsinsatser FUNKA hemma

och FUNKA familjehem.

 

 

Välkomna att kontakta oss för frågor:

peter.friberg@magelungen.com eller 070-730 70 02

Information

Datum
20 september - 20 oktober

Tid
9-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Hybrid, delta på plats eller via webben

Mat och dryck
Lyxig fika ingår.

Vad ingår
Delta via webben med full interaktivitet.

Upplägg
Hybrid, delta på plats eller via webben Datum: 20-21 sep 5-6 okt 19-20 okt Alla dagar 9-16 Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning.

Pris
20000 kr exkl. moms

Anmäl dig