Stress hos barn – tidiga signaler och åtgärder

Hur går det att förstå stress hos unga, vilka signaler bör du som möter barn vara uppmärksam på och hur går det att bryta stressen?
Utbildningen ger ökad kunskap kring faktorer och beteendemönster som leder till stress och vad som krävs för att bryta den. Deltagarna får strategier för att upptäcka och kartlägga stress och konkreta verktyg för att arbeta med till exempel återhämtning, gränssättning, uppskjutande och prestationsångest hos barn. Upplägget varvas med teoretiska inslag och övningar. Innehållet bygger på kognitiv beteendeterapi och tekniker som har forskningsstöd.

 

Hör Kristina berätta om utbildningen:

För vem?
Kursen vänder sig till personal inom elevhälsa, lärare och pedagoger eller andra som möter barn i sitt yrkesliv. Inga förkunskaper krävs.

Syfte och mål
Utbildningen syftar till att öka kunskapen om stress hos barn samt ge konkreta verktyg för att förhindra och minska stress hos barn.

Ur innehållet
• Vad säger den senaste forskningen om stress hos barn?
• Tekniker och insatser mot stress som har forskningsstöd
• Barn och återhämtning
• Hur det går att hjälpa barn till ökad förmåga att sätta gränser
• Hur kan man arbeta med barn med alltför höga krav och prestationsångest
• Avslappningstekniker och sömn

Föreläsare:

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen. Peter har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik.

peter.friberg@magelungen.com

 

Information

Datum
06 februari

Tid
08.30-12.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungens lokaler, Bondegatan 35

Mat och dryck
Frukost från 8.00. Fika finns i paus

Upplägg
Upplägget är workshop-format där föreläsningar varvas med diskussioner, övningar och rollspel. Halvdag kl 08.30- 12.00 Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
1495 kr exkl. moms

Anmäl dig