Språkstörning hos unga

Vad innebär det att ha elever med språkstörning i skolan, vad betyder språkstörning och hur skiljer diagnosen sig från talsvårigheter eller flerspråkighet?

Hur ska man tänka vad gäller anpassningar i skolan, vad funkar bäst för dessa elever?

Ett eller ett par barn per klass beräknas ha någon form av språkstörning och överlappar ibland med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Utbildningen klargör vad språkstörning innebär och vilka utmaningar diagnosen för med sig i skolan. Stor del av utbildningen ägnas åt hur undervisning och andra moment i skolan kan anpassas för att möta eleverna med språkstörning.

språkstörning

Kursledare: 

Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut och arbetar på Magelungen med handledning och utbildning. Malin har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Information

Datum
11 oktober

Tid
09.00-12.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Hybrid, Bondegatan 35

Vad ingår
Delta via webben för 1595 kr Delta på plats för 1895 kr

Upplägg
En halvdag 9-12 Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder. Delta via webben för 1495 kr Vålj hur du vill delta i anmälan.

Pris
1895 kr exkl. moms

Pris på distans
1595 kr exkl. moms

Anmäl dig