Specialistkurs i implementering HT 2021

Det finns gott om evidensbaserade metoder och insatser. Den stora utmaningen vi står inför är att dessa ska användas och spridas på ett tillförlitligt och effektivt sätt. En utmaning som ofta hamnar i psykologens knä. Denna utbildning ger psykologen möjlighet att utveckla sina färdigheter och sin kunskap inom området implementering och ger direkt användbara verktyg till pågående implementeringsprojekt.

Efter genomgången och godkänd kurs ska psykologen ha:
• Ökad kompetens i att göra evidensbaserade insatser, riktlinjer, policys och produkter användbara.
• Fördjupad förmåga att genomföra implementeringsprojekt och använda implementeringsverktyg
• Kunna utforma förslag till implementeringsprocesser
• Ha fördjupad förmåga att värdera information från studier inom implementeringsfältet.
• Ha fördjupad förmåga att göra sin praktik mer evidens- och datadriven.
• Kunna identifiera centrala komponenter som kan underlätta respektive hindra implementeringsprocesser.

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser. Kursen är godkänd som 1 fördjupningskurs inom samtliga specialiteter.
Behörighet: Deltagaren ska vara psykolog och arbeta eller vara på väg att börja arbeta med implementering av en metod, ett förhållningssätt eller en intervention.
Ansökan: Maila din ansökan till kata.nylen@magelungen.com. Skriv i ansökan vad det är för implementeringsprojekt du är eller ska bli involverad i.
Frågor: Maila dina frågor till kata.nylén@magelungen.com

Information

Datum
24 augusti - 12 november

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungens lokaler Bondegatan 35 Stockholm

Mat och dryck
Frukost från 8.30 Fika finns i paus

Vad ingår
Delta via webben för 18500 kr

Upplägg
Dagtid 09.00-16.00 24 + 25e augusti 29 + 30 september 11 + 12e november Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
21500 kr exkl. moms

Anmäl dig