Specialistkurs för psykologer i implementering VT 2020

Det finns gott om evidensbaserade metoder och insatser. Den stora utmaningen vi står inför är att dessa ska användas och spridas på ett tillförlitligt och effektivt sätt. En utmaning som ofta hamnar i psykologens knä. Denna utbildning ger psykologen möjlighet att utveckla sina färdigheter och sin kunskap inom området implementering och ger direkt användbara verktyg till pågående implementeringsprojekt.

Efter genomgången och godkänd kurs ska psykologen ha:
• Ökad kompetens i att göra evidensbaserade insatser, riktlinjer, policys och produkter användbara.
• Fördjupad förmåga att genomföra implementeringsprojekt och använda implementeringsverktyg
• Kunna utforma förslag till implementeringsprocesser
• Ha fördjupad förmåga att värdera information från studier inom implementeringsfältet.
• Ha fördjupad förmåga att göra sin praktik mer evidens- och datadriven.
• Kunna identifiera centrala komponenter som kan underlätta respektive hindra implementeringsprocesser.

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser. Kursen är godkänd som 1 fördjupningskurs inom samtliga specialiteter.

Behörighet: Deltagaren ska vara psykolog och arbeta eller vara på väg att börja arbeta med implementering av en metod, ett förhållningssätt eller en intervention.

Kursplan:

Specialistkurs för psykologer inom området implementering

Ansökan:

Maila din ansökan till kata.nylen@magelungen.com. Skriv i ansökan vad det är för implementeringsprojekt du är eller ska bli involverad i.

Lägg sedan in din ansökan i anmälningsformuläret nedan under ”boka din plats”.

Frågor: Maila dina frågor till Kursansvarig Kata Nylén

kata.nylén@magelungen.com

Citat från tidigare kursdeltagare:

Gedigen förankring i teori och forskning.

Att innehållet knöt an till verksamheten på ett nära sätt. Alla delar relevanta för mig i min yrkesroll.

Bra kontakt, feedback & intresse från föreläsarna.

 Kursledare:

 

Margit Neher, leg Arbetsterapeut, PhD, Karolinska Institutet

Margit disputerade vid Institutionen för Medicin och Hälsa i Linköping 2016. Hennes forskning handlar om implementering av evidensbaserade metoder i hälso- och sjukvården. Bland intressefokusen finns lärande som en del av implementeringsprocessen, och utveckling och tillämpning av implementeringsteori. I aktuella forskningsprojekt studeras implementering av nationella rekommendationer för rehabilitering, implementering av digitala behandlingsmetoder och av genomtänkta anpassningar av evidens i klinisk vardag. Margit undervisar i implementeringsteori och -praktik på Master- och doktorandnivå.

 

 

Ulrica von Thiele Schwarz, leg. psykolog, professor i psykologi, Karolinska Institutet

Ulrica är legitimerad psykolog med bakgrund i företagshälsovården. Hon forskar om hur man bäst designar, genomför och utvärderar förändringar och interventioner i arbetslivet. Hon leder den tvärvetenskapliga forskargruppen Hållbart arbetsliv på Mälardalens Högskola och arbetar på Procome, Karolinska Institutet. Hon har ett speciellt intresse för hur evidens kan bli användbar i praktiken och har skrivit boken ”Användbar Evidens!

 

 

 

 

 

Maria Beckman, leg psykolog, leg psykoterapeut, post doc, Karolinska InstitutetMaria Beckman är leg. psykolog leg. psykoterapeut, med dr. och specialist inom psykologisk behandling/psykoterapi. Hon arbetar som forskare på Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Hennes forskning handlar bland annat om olika aspekter av hur praktiker lär sig evidensbaserad metoder som en del av implementeringen av dessa.

 

 

Information

Datum
11 februari - 09 juni

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35 Stockholm

Mat och dryck
Frukost från 8.30 Fika finns i paus

Upplägg
Dagtid 09.00-16.00 Dag 1,2: 11/2-12/2 Dag 3,4: 21/4-22/4 Dag 5,6: 8/6-9/6 Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
19500 kr exkl. moms

Anmäl dig