Oro och ångest hos barn

Oro och ångest hos barn

Utbildning i Oro och ångest hos barn. Att barn är rädda och oroliga ibland tillhör uppväxten och är en del av att vara människa. Men när barns oro blir hindrande och står i vägen för sådant som är viktigt, till exempel sömn, skola och sociala kontakter, är det något vi behöver hjälpa dem med.

Oro visar sig på olika sätt hos olika barn. Vissa är ofta ledsna har kanske svårt att somna medan andra blir mer bråkiga. Barn oroar sig också över olika saker. Vi behöver anpassa vårt bemötande och våra insatser beroende på hur oron ser ut. I denna kurs får du grundläggande kunskap om hur oro uppstår och hur behandling och hjälp av ångest hos barn och unga kan se ut. Innehållet är baserat i den evidens och forskning som finns kring KBT- behandling av ångest och oro hos barn och unga.

Kursinnehåll Oro och ångest hos barn:

  • Genomgång av forskningsläget när det gäller förekomst och behandling av orosproblematik.
  • Kartläggning av oro
  • Hur går det att upptäcka och fånga upp barns oro i ett tidigt skede
  • Olika sätt och strategier för att bemöta barns oro beroende
  • Hur det går att arbeta med såväl omgivning som med indviduella strategier.
  • Hur går det att prata med barn om svåra ämnen utan att öka onödig oro.
  • Att arbeta med problemlösning

Citat från deltagare:

”Mycket matnyttig föreläsning som jag har stor användning för i mitt arbete då oro och ångest bland högstadielever har ökat markant.”

”Mycket kunnig föreläsare. Väldigt behaglig att lyssna på. Tack för en jättebra förmiddag.”

”Nu vet jag mycket mer om hur jag ska hjälpa barn med oro och ångest”

Kursledare:

Kristina Loftsson är leg psykolog. Hon är en uppskattad föreläsare och har en bakgrund som journalist och arbetat som reporter och redaktör på Sveriges Televison, framförallt med barn-  och ungdomsprogram. Som psykolog föreläser Kristina bland annat om starka känslor, stress samt oro och ångest hos barn.

Kontaktpersoner

Information

Datum
26 augusti

Tid
08.30-12.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Webben

Vad ingår
Delta via webben för 1595 kr Delta på plats för 1895:- Denna helt digital

Upplägg
via webben.

Pris
1595 kr exkl. moms

Anmäl dig