NPF i skolan

Utbildningen ger en gedigen grundförståelse för barn och unga med AST/ADHD. Som deltagare får du konkreta verktyg för hur du i ditt arbete kan arbeta med anpassningar och bemötande på ett sätt som skapar förutsättning för utveckling och lärande.
Utbildningen vänder sig till personal inom grundskola och gymnasium som arbetar med elever med AST/ADHD.

Teman som berörs:
o Central koherens
o Theory of mind
o Perceptuella avvikelser
o Arbetsminne
o Impulsivitet
o Bristande uthållighet

 

Citat från tidigare deltagare:

”Malin var tydlig och hade bra föreläsning av ämnet. Bra att få testa lite själv och smidigt med zoom att kunna dela in i olika grupper osv. Proffsigt!”

”Alltså Malin är ett jäkla ess på att förmedla svåra/komplicerade saker som theory of mind mm på ett tydligt och kunnigt sätt. Jag var lite orolig att det skulle bli svårt att lyssna via datorn men det var länge sen en förmiddag gick så fort hemma framför datorn.”
Ett stort tack till alla inblandade.

 

Hör Malin förklara Central Koherens:

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

Kursledare:

Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen. Hon har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Malin handleder idag personal inom skola och socialt arbete i att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn med NPF. Malin föreläser om AST och hur man kan göra anpassningar som ökar chansen för att personerna med AST får en hanterbar och begriplig skoltillvaro. Malin har varit med och tagit fram hjälpmedlet Samtalskort för personer med Autismspektrumtillstånd (AST).

 

 

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen.

 

 

 

 

 

 

Lärandemål:
– Deltagarna skall efter avslutad kurs ha god kunskap om de centrala komponenterna vid AST och ADHD. De skall känna till och kunna redogöra för begrepp som:
o Central koherens
o Theory of mind
o Perceptuella avvikelser
o Arbetsminne
o Impulsivitet
o Bristande uthållighet

– Deltagarna skall utifrån ovanstående kunna resonera om och beskriva vad dessa svårigheter ställer för krav på deltagarna i sina respektive yrkesroller samt på vilka sätt de kan underlätta för de barn och ungdomar de arbetar med.

– Deltagarna skall ha kunskap om och kunna resonera kring på vilka sätt den egna verksamheten har strukturer och förhållningssätt som är anpassade till målgruppen.

Här kan du ladda ned ett infoblad och dela med kollega eller chef.

Information

Datum
24 mars - 25 mars

Tid
14.00-16.30

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Webben

Mat och dryck
Denna utbildning är websänd

Vad ingår
Delta på distans med full interaktivitet för 1995 kr

Upplägg
Två eftermiddagar 14.00-16.30 Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
1995 kr exkl. moms

Anmäl dig