NPF i skolan

Utbildningen ger en gedigen grundförståelse för barn och unga med AST/ADHD. Som deltagare får du konkreta verktyg för hur du i ditt arbete kan arbeta med anpassningar och bemötande på ett sätt som skapar förutsättning för utveckling och lärande.
Utbildningen vänder sig till personal inom grundskola och gymnasium som arbetar med elever med AST/ADHD.

Teman som berörs:
o Central koherens
o Theory of mind
o Perceptuella avvikelser
o Arbetsminne
o Impulsivitet
o Bristande uthållighet

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

Kursledare:

Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen. Hon har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Malin handleder idag personal inom skola och socialt arbete i att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn med NPF. Malin föreläser om AST och hur man kan göra anpassningar som ökar chansen för att personerna med AST får en hanterbar och begriplig skoltillvaro. Malin har varit med och tagit fram hjälpmedlet Samtalskort för personer med Autismspektrumtillstånd (AST).

 

 

 

 

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen.

 

 

 

 

 

 

Infoblad NPF i skolan

Här kan du ladda ned ett infoblad och dela med kollega eller chef.

Information

Datum
10 november

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35, Magelungens lokaler och Webben

Mat och dryck
Frukost och pausfika serveras Denna utbildning är även websänd

Vad ingår
Delta på distans med full interaktivitet för 1995 kr

Upplägg
En dags utbildning 9-16 Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
2495 kr exkl. moms

Anmäl dig